Kodningsseminarier på MIQA

MIQA-gruppen organiserar regelbundet kodningsseminarier för MI-tränare/handledare. Under seminarierna finns möjlighet att diskutera olika frågor som dyker upp kring kodning, de olika variablerna, målbeteende, forskning, etc. Tanken är att alla ska få ta del av varandras tankar och frågor. 

Intro
(Introduktion till kodning och MIQA-gruppen) vänder sig till alla som är intresserade av kodning av MI-samtal och MIQA-gruppens arbete. Inga förkunskaper krävs och du får en presentation av hur man kan använda sig av MIQA-gruppens tjänster, de kodningssystem vi använder oss av och en kortare genomgång av variablerna i kodningssystemet MITI 4.2.1. Inga förberedelser krävs.

MITI
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning av behandlares yttranden. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av MITI-kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs.

CLEAR
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning av klientens yttranden. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av CLEAR-kodning samt får även prova att koda samtal.
 

Anmälan
Deltagande vid ett seminarium kostar 1000 kr per person. MIQA-gruppen förbehåller sig rätten att ställa in ett seminarium med 2 veckors varsel om det inte finns tillräckligt med deltagare.

För anmälan eller frågor kring seminarier, mejla miqagruppen@cns.ki.se