Återkommande utbildningar

  • Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del I, 3 hp

Grundkurs för dig som arbetar med samtalet som redskap. Utbildningen är flexibelt utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig och utbildningen är därför delvis på distans.

Kursen inleds med 2 heldagar. Därefter ingår en telefonåterkoppling och en halvdags grupphandledning.

  • Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp

Då kursen är en fortsättningskurs förväntas deltagaren ha grundläggande teoretisk kunskap om MI. Stort fokus läggs på de praktiska momenten, dvs. inspelning och transkribering av egna samtal.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om och färdigheter i att förstå och tillämpa motiverande samtal. Kursen inleds med en utbildningsdag där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Därefter följer en telefonåterkoppling och en halvdags grupphandledning.

  • Motivationshöjande behandling (MET)

MET är en behandling för missbruk eller beroende av alkohol och grundar sig på samtalsmetoden MI. Insatsen rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. 

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i den manualbaserade behandlingsinsatsen MET. MET utgår från en manual och genomförs under 1-5 samtal. 

Kursen riktar sig till dig som har genomgått en grundläggande MI-utbildning och har klinisk erfarenhet av att använda dig av MI i arbetet med klienter med beroendeproblematik.

Kursen inleds med två utbildningsdagar med föreläsningar och praktiska övningar och följs sedan av två halvdagar med grupphandledning i mindre grupper.  

  • Fördjupningskurs för tränare i MI (7,5 hp)

Kursen riktar sig till tränare i MI och ger en teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI, samt kunskap i handledningen. Kursen innehåller forskning om MI och lärande av MI samt om MITI (behandlarbeteenden) och CLAMI (klienttal). Detta varvas med demonstration av kodning av MIQA-gruppens kodare samt med tillämpningsuppgifter för att praktisera egen handledning baserad på kodning.

I kursen används deltagarnas egna samtal som kodas både utifrån MITI och CLAMI. Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande. Kursdeltagarna spelar in och laddar upp 2 samtal.