Utbildning/Webbutbildning

MIQA erbjuder följande utbildningar:

  • Grundutbildningar i MI
  • Fortsättningsutbildning i MI
  • Motivationshöjande behandling (MET)
  • Utbildning till MI-coach
  • Fördjupningsutbildning för MI-tränare

Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av MI och våra erfarenheter av faktorer som underlättar vid inlärning. 

Vi erbjuder utbildningar med eller utan högskolepoäng och utbildningarna anpassas efter deltagarnas specifika behov.  

Grundutbildningen i MI erbjuds även som webbaserad utbildning. 

Vid särskilda önskemål om utbildningar, föreläsningar eller grupphandledningar för specifika arbetsplatser så skräddarsyr vi gärna sådant upplägg.