Personuppgiftspolicy

Du och din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du direkt eller indirekt kan identifieras, såsom namn, telefonnummer eller adress.

Personuppgifter behandlas på vår webbportal när du:

Personuppgifter behandlas även när du:

 • Anmäler dig till seminarier, föreläsningar och utbildningar
 • Beställer handledning
 • Anmäler intresse för att arbeta hos oss eller söker en tjänst hos oss
 • Anmäler intresse för nyhetsbrev och mejlutskick
 • Söker kontakt med oss i andra frågor

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra dem tjänster som du beställer av oss, för att kunna svara på frågor från dig och för att kunna tillhandahålla information. 

När du samtycker till personuppgiftspolicyn samtycker du till att:

 • Vi får kontakta dig via mejl eller telefon
 • Vi kan skicka mejlutskick till dig om våra tjänster och evenemang. Du kan när som helst tacka nej till utskick genom att följa den länk som finns längst ned i våra mejlutskick eller genom att kontakta oss direkt. 

Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) har du rätt att när som helst, utan anledning och utan någon kostnad:­

 • Begära ut vilken information som finns lagrad om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi komma att be dig att verifiera din identitet.
 • Begära att få inkorrekta och/eller inaktuella personuppgifter om dig korrigerade.
 • Begära att få dina lagrade personuppgifter raderade.

Kontakta oss på miqagruppen@cns.ki.se för att begära utdrag av information, korrigering av information eller radering av information. Observera att personuppgifter i samband med studier omfattas av andra regler, då studiematerial lagras. 

 • Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för att utföra beställda tjänster
 • Vi behandlar inte dina personuppgifter på andra än specificerade sätt
 • Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Ljudfiler raderas automatiskt efter 60 dagar, om inte du själv ändrar antalet dagar. För att radera hela ditt konto, tillsammans med ljudfiler och kodningsprotokoll, kontaktar du oss så hjälper vi dig med detta.
 • Vi sprider inte dina uppgifter till obehöriga. Personuppgifter på MIQA-gruppens webbportal är dock tillgängliga för den personal på EVRY Sweden AB som handhar administrationen av MIQA-gruppens webbportal. Personalen som handhar administrationen kallas personuppgiftsbiträden och är skyldiga att följa MIQA-gruppens personuppgiftspolicy. Personuppgiftsbiträdena har inte rätt att lämna ut några personuppgifter eller att behandla personuppgifterna på något annat sätt det som omfattas av administrationen av MIQA-gruppens webbportal.

Har du andra frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på miqagruppen@cns.ki.se

Dataskyddsombud på Karolinska Institutet är Mats Gustavsson, tel. nr. 08-524 864 73, dataskyddsombud@ki.se