Om MIQA

MIQA (Motivational Interviewing Quality Assurance) är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

MIQA etablerades år 2005 som ett forskningsprojekt på KI för att utvärdera praktikers kompetens i Motiverande samtal (Motivational Interviewing; MI). I dag verkar MIQA som en ledande enhet inom både förvaltning och utveckling av kunskap inom kodning, utbildning, handledning, kvalitetssäkring och forskning inom MI-området. MIQAs verksamhet syftar därmed till att bidra till att säkerställa god evidensbaserad MI-praktik inom alla de områden där MI implementeras.

Kontakt

Verksamma MIQA