Kvalitetssäkring

MIQA-gruppen erbjuder kvalitetssäkring av verksamheter (t.ex. institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) i två varianter: "Vetenskaplig bedömning av MI-kompetens" och "Monitorering av MI-kompetens".

I den första varianten, "Vetenskaplig bedömning av MI-kompetens", mäts kompetens i MI genom att ett slumpmässigt urval av alla utförda MI-samtal inom verksamheten spelas in och kodas. MIQA-gruppen utfärdar sedan ett intyg på att verksamheten låtit kvalitetssäkra sitt MI-utövande. MIQA-gruppen sammanställer även en kort rapport där kodningsresultaten anonymiseras och sammanställs så att ingen enskild MI-utövare kan identifieras. MI-kompetens redovisas och relateras till rekommenderade kompetensnivåer för MI.

Den andra varianten av kvalitetssäkring, "Monitorering av MI-kompetens", innebär att få återkoppling på pågående MI-utövande inom en verksamhet. Det finns då inget krav på ett slumpmässigt urval av samtal utan MI-utövaren får själv välja vilket samtal som ska skickas in till MIQA-gruppen. MIQA-gruppen utfärdar sedan ett intyg på att verksamheten kontinuerligt låtit monitorera sitt MI-utövande. Hör gärna av er för med information kring hur kvalitetssäkring av verksamhet skulle kunna implementeras i er verksamhet.