Informerat samtycke

Beställningar där inhämtat samtycke inte krävs (rollspel)

Vid rollspel krävs inget samtycke för beställning av kodning. Dock måste "samtycke krävs ej" skrivas in i rutan Övrig information för samtliga beställningar som innehåller rollspel.

Beställningar där inhämtat samtycke krävs (klientsamtal)

1) Vid klientsamtal gällande hälsa och/eller sexualliv krävs samtycke till behandling av personuppgifter samt eftergift av sekretess. Samtyckesblanketten som i dessa fall ska laddas upp på portalen finns att hämta här. Samtycket går även att inhämta muntligt och ska då finnas med på inspelningen. Fullständig information (se samtyckesblanketten) ska delges klienten även i dessa fall.

2) Vid klientsamtal som inte rör hälsa och/eller sexualliv krävs samtycke till behandling av personuppgifter. Samtyckesblanketten som i dessa fall ska laddas upp på portalen finns att hämta här. Samtycket går även att inhämta muntligt och ska då finnas med på inspelningen. Fullständig information (se samtyckesblanketten) ska delges klienten även i dessa fall.