Bokningsregler

MIQA-gruppen har ett bokningssystem för alla inkommande samtal. Detta innebär att när du vill skicka in ett eller flera samtal för kodning, så behöver dessa kodningar bokas. Bokning görs via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter under fliken kontakt.

När du har gjort en kodningsbeställning får du en bekräftelse som vi skickar till dig via e-post. Bekräftelsen innehåller en bokningsreferens (t.ex. H123). Du bekräftar bokningen genom att returnera den per e-post till oss.

Bindande bokning: Vi har bindande bokningar, d.v.s. ej avbokade kodningar kommer att debiteras till fullt pris. Avbokning av delar eller hela beställningen görs senast en månad före avtalat startdatum för kodning. 

Fakturering: Totalsumman faktureras efter att kodningen/-arna har utförts.

Muntlig återkoppling via telefon: Vid beställning av kodning kan man även boka muntlig återkoppling. Den muntliga återkopplingen sker via telefon och erbjuds endast under den tidsperiod som finns reserverad för bokningen. Om den muntliga återkopplingen ej utnyttjas erhålls istället en skriftlig återkoppling i form av kodarens kommentarer. Inbokat datum för återkoppling kan ombokas max 1 gång inom tidsramen för bokningen och senast 24 h innan inbokad tid.