Att tänka på inför kodningen

 • Börja med att läsa igenom vår personuppgiftspolicy. Vid uppladdning av samtal måste behandlaren antingen bifoga samtycke alternativt notera att samtycke ej är aktuellt. Läs mer om inhämtande av samtycke här. 
   
 • Glöm inte att boka om du vill få ditt samtal kodat: Information om hur bokning går till och bokningsregler kan du läsa mer om här.
   
 • Om samtalet ska kodas som ett MI-samtal behöver det ha ett målbeteende/förändringsmål. Läs mer om målbeteende här. Om samtalet saknar målbeteende beställer ni tjänsten B. Kodning av klientcentrerat samtal. 
   
 • Ljudfilens format och storlek: Det går att ladda upp ljudfiler som är max 300 MEG och som har filformat mp3, wav, ogg, wma, 3gp, m4a, mp4 eller amr.
   
 • 10-minuters-regel: Vid samtal under 10 minuter utförs endast beteendeskattningar med kommentarer om vad bedömningarna grundar sig på. För att kodning av mer komplexa variabler, som till exempel Empati och Samarbetsfrämjande, krävs minst en samtalsperiod på 10 minuter. Om du har ett samtal som är under 10 minuter rekommenderar vi att du beställer tjänsten "Kort klientcentrerat samtal". 
   
 • Ljudfiler raderas: Ljudfiler som laddas upp på hemsidan finns tillgängliga under 60 dagar, varefter ljudfilen automatiskt raderas. Du kan själv förlänga tiden. Samtalet finns tillgängligt under "Ljudfiler" under "redigera fil". 

  Forskningssamtal undantas från radering. Har man accepterat deltagande i en studie så faller de data som produceras under andra regler. 

 • Bara en behandlare: För att vi ska kunna MI-koda samtalet reliabelt kan endast en behandlare vara delaktig i samtalet. Om ni skickar in samtal med fler än en behandlare, kodas båda behandlarna som en behandlare.