Handledning

MIQA erbjuder metodhandledning i MI till MI-utövare såväl som till MI-handledare/coacher. Handledningsuppläggen är anpassningsbara utifrån verksamhet och allmänna önskemål. 

Vi tillhandahåller individuell handledning eller grupphandledning, samt handledning på plats eller digitalt (via Skype/Zoom/telefon).

Vi erbjuder även handledning till handledare: Evaluation of Supervisory Skills and Adherence (ESSA), vilket är ett beteendebaserat kodningssystem för att utvärdera handledares färdigheter och följsamhet till handledning. ESSA har utvecklats som ett verktyg för strukturerad återkoppling till handledare i Motiverande samtal (MI), och som ett mått på handledningsintegritet i kliniska MI-studier, både för grupp- och individuell handledning. Manualen kan ​dock användas brett inom alla former och typer av handledning eller handledande verksamhet. ​

ESSA är än så länge opublicerad och vi arbetar just nu med att studera verktygets psykometriska egenskaper.​

Inom kort kommer vi att kunna erbjuda ESSA-kodning och handledning av inspelade handledningssamtal. ​

För frågor eller kommentarer om ESSA, vänligen kontakta Maria Beckman; maria.beckman@ki.se.

Hör gärna av er med era önskemål.