Välkommen till MIQA

MIQA är ett kompetenscentrum för Motiverande samtal (MI) som arbetar med kvalitetssäkring av samtal och verksamheter, MI-utbildning och MI-handledning, MI-forskning samt kunskapsspridning inom MI-området. Mer information om MIQAs verksamhet här

MIQA erbjuder webbutbildning i Motiverande samtal 

Vi erbjuder webbaserad grundutbildning i MI. Deltagaren får i egen takt ta del av inläst material, instruktionsfilmer, ljudfiler av MI-samtal, diskussionsforum, övningar etc. Deltagaren får också spela in samtal som den sedan får feedback på under en digital gruppindelning. 

Under kursen ges möjlighet att interagera med andra deltagare på kursens läroplattform samt ha kontinuerlig kontakt med kursansvarig lärare. Kontakta oss gärna vid intresse.

Om du letar efter vår gamla hemsida, finner du den via följande länk.