Välkommen till MIQA

MIQA är ett kompetenscentrum för Motiverande samtal (MI) som arbetar med kvalitetssäkring av samtal och verksamheter, MI-utbildning och MI-handledning, MI-forskning samt kunskapsspridning inom MI-området. Mer information om MIQAs verksamhet här

Om du letar efter vår gamla hemsida, finner du den via följande länk.

MITI och CLEAR-seminarier under hösten 2019

Under hösten kommer det finnas möjlighet att delta i ett seminarium om MITI-kodningtorsdag 12/9, 09:30-12:00, samt ett seminarium om CLEAR-kodningmåndag 18/11, 09:30-12:00.

Seminarierna kostar 1000 kr per deltagare och kommer att genomföras digitalt, antingen via Zoom eller Skype. Aktuellt digitalt mötesforum meddelas närmare seminarierna.

Anmäl dig genom att mejla till miqagruppen@cns.ki.se

MIQA erbjuder webbutbildning i Motiverande samtal HT-19

Vi erbjuder en webbaserad grundutbildning i MI. Deltagaren får i egen takt ta del av inläst material, instruktionsfilmer, ljudfiler av MI-samtal, diskussionsforum, övningar etc. Deltagaren får också spela in samtal som den sedan får feedback på under digital gruppindelning. 

Deltagaren får även interagera med andra kursdeltagare på kursens läroplattform och har kontinuerlig kontakt med kursansvarig lärare.       

Kursstart 19 september 2019 via Canvas. För anmälan se här.

För kursinformation se här. 

Kontakta oss gärna vid intresse.